GDPR

Ninas Yogiska följer EU:s uppgiftsskyddslag.
Registret innehas av Nina Åbrandt / Ninas Yogiska FO-2290941-8, som också är registeransvarig.


Kundregistrets personuppgifter används till att sköta kundförhållanden som fakturering, leverans och utskick av nyhetsbrev (högst en gång i månaden).

Registret innehåller namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna registreras vid beställning via denna näthandel och vid anmälan till yogakurser.

Inga uppgifter lämnas någonsin ut till tredje part.

Uppgifterna är sparade och skyddade i Ninas Yogiskas dator, skyddade med skyddsprogram inkl. lösenord.

Registrerade kan neka till att uppgifterna används i marknadsföringssyfte (nyhetsbrev). Den registrerade kontaktar då Ninas Yogiska och ber om det, eller använder sig av nyhetsbrevsverktygets avprenumerationsfunktion. Kopia för granskning av uppgifterna som finns sparade i registret kan alltid fås. Felaktig och/eller föråldrad information korrigeras och/eller raderas vid behov, både på eget initiativ och/eller av den registrerade i fråga.


Nina Åbrandt | Ninas Yogiska
Bergs väg 4 – 68500 Kronoby, FINLAND – ninasyogiska@gmail.com