YOGA FÖR DIG

Inom Kundaliniyogan finns en terapeutisk gren, där vi tar hjälp av yogans tekniker som ett led i tillfrisknande och förebyggande syfte.

yogaterapibild

Att använda yoga och meditation som läkningsprocess är inget nytt, det är en övergripande aspekt av traditionen och teknikerna. Oavsett var vi är i livet och hur vi mår kan vi ta hjälp av andning och medvetenhet, för att göra oss mer närvarande i oss själva. Yogan ger oss kroppskännedom och hjälper våra cirkulatoriska system att upprätthålla gynnsam energinivå.

Särskilt när vi har en sjukdomsbild så kan yoga och meditation kilas in som ett komplement till den konventionella vården. Vara ett stödjande ben där vi hittar tillbaka till oss själva och kan skilja på vad som är sjukdom och vad som är jag.

Yoga-, andnings- och meditationstekniker är trygga verktyg att höja energi- och välmåendenivån i kropp och själ.


Viktigt!

  • Yogaterapin ger inte ut sig för att vara en vårdmetod eller yrkar på att ersätta någon som helst behandling.
  • Yogaterapin är en holistisk metod att se på människan och livet, som ger individen verktyg och hjälp med att ta hand om sig själv som helhet.
  • I yogaterapin fokuserar vi inte på sjukdomen/diagnosen, inte heller ger jag som yogalärare varken diagnos/råd/vård.
  • I yogaterapin fokuserar vi på att individen ska  hitta tillbaka till livslust, glädje och förhöjd energinivå.

Yoga för dig – en individuell yogakonsultation

Vi bokar in en tid för dig där vi fokuserar på Dina specifika behov. Vi träffas för ett samtal kring din situation och hur yoga och meditation kunde vara ett stöd för dig. Du får enkla verktyg och livsstilsrekommendationer att använda hemmavid, som ett led i din läkningsprocess.

Yogaterapi kan fungera som en länk i återhämtning efter tex. långvarig stress, utbrändhet, sömnsvårigheter, ångestproblematik eller som energiuppbyggnad efter sjukdom.

Ett första steg kan vara att du tar kontakt via formuläret längst ner på sidan så kontaktar jag dig via e-post för fortsatt dialog. Du förbinder dig aldrig till något utan ditt godkännande!

Yogaterapiklasser

Kurser och workshops presenteras löpande framöver. Du är också välkommen att själv göra förfrågan om du i din profession, eller privat, önskar arrangera temakurs med yogaterapeutisk approach. Fungerar även på arbetsplatser, som friskvårdsinsats eller generellt stöd i arbetsgrupper.

En yogaterapikurs kan fungera som en länk i återhämtning efter tex. långvarig stress, utbrändhet, sömnsvårigheter, ångestproblematik eller som energiuppbyggnad efter sjukdom.

Ta kontakt via formuläret eller per e-post så diskuterar vi vidare. Du förbinder dig aldrig till något utan ditt godkännande!

TA KONTAKT!

**************************

I mars 2018 påbörjade jag utbildningen International Kundalini Yoga Therapy Professional Training och alla individuella sessioner och kurser är tillsvidare en del av min egen läroprocess. Vid kontakt får du ta del av den information du behöver kring detta, samt vilka rabatterade priser som gäller tillsvidare.

✉ ninasyogiska@gmail.com