Distanshealing

20.00 

Beskrivning

Läs mer här och fyll i din healingönskan här:
https://ninasyogiska.com/distanshealing/

När jag stillar mig i full närvaro, ger jag dig tillåtelse att göra detsamma. Din egen förmåga att läka dig själv väcks. Ingen handpåläggning eller kanalisering, utan ett rent här och nu.

Bara det att sätta ord på det du vill ha läkt startar processen. Det kan vara något konkret. Det kan vara något mer subtilt. Det kan handla om aspekter av ditt liv. Det kan vara något fysiskt. Det kan vara ohälsa i ditt energisystem. Vad som helst. Det finns inget för smått, inget för stort. Var så utförlig du kan i din beskrivning – det underlättar mitt arbete.

Du är varmt välkommen att boka in dig!

I healingen ingår:
– 1 distanshealing 15 minuter
– Återkoppling efter healingen där jag via mail berättar vad jag kände och upplevde. Jag delar också lite tankar och tekniker kring vad du kan göra för din fortsatta läkning.

Mer information efter bokning.