LÄNKAR & TIPS

KUNDALINIYOGARESURSER FÖR MER LÄSNING
http://www.3ho.org
http://www.kundaliniresearchinstitute.org
http://www.spiritvoyage.com

MANTRAPEDIA
– resurs för mantran och förklaringar
http://www.spiritvoyage.com/mantrahome.aspx

MEDITATION HOME
– resurs för att hitta meditationer
http://www.spiritvoyage.com/meditation-home.aspx

KUNDALINI YOGA U
resurs där du kan ta yogakurser online (mot kostnad)
http://www.kundaliniyogau.com

MANTRA-ARTISTER SOM JAG GÄRNA LYSSNAR PÅ
Ajeet Kaur
Gurunam Singh
Jai-Jagdeesh
Mirabai Ceiba
Nirinjan Kaur
Snatam Kaur

ETT LITET URVAL BÖCKER OM KUNDALINIYOGA
The 8 Human Talents : Gurmukh
The Body Temple – Ramdesh Kaur
Enlightened Bodies – Nirmal Lumpkin, Japa Kaur Khalsa
Food as Medicine – Dharma Singh Khalsa
I am a Woman : Creative, Sacred & Invincible
Kriya : Yoga Sets, Meditations & Classic Kriyas
Kundalini Yoga : Sadhana Guidelines
Meditation as Medicine – Dharma Singh Khalsa, Cameron Stauth
Yoga for Real Life – Maya Fiennes