Inner World Workout

Inner World Workout för att övervinna ”Cold Depression- the silence of the soul”

Har du ofta upplevelsen att det är för mycket? Att du är överöst av måste och borden som du inte hinner med? Att du ska fatta beslut om saker som trillar in hela tiden, får alldeles för mycket information för att kunna ta in och att dina känslor blir som gigantiska vågor som ofta välter dig? Blir så matt att du knappt ens orka göra de där vardags måstena och det mesta du tar dig an verkar oöverstigligt. Eller kanske känner du av en ständig inre irritation över det mesta och vill mest bara dra dig undan allt! Känslan av låt mig vara ifred!

Kanske har du en släng av Cold Depression?!

Yogi Bhajan kallade tillståndet ”Cold Depression”. Vi är deprimerade men så stumma och okänsliga inför oss själva, att vi inte är medvetna om det.

Kall depression präglas av avsaknad av kontakt med sitt inre, energibrist, en känsla av överväldigande, oro, meningslöshet och maktlöshet.  För att må bättre så försöker vi hela tiden göra mer, uppleva mer, får mer, skapa mer energi. Framförallt kan det vara svårt att bara vara stilla. Cold Depression dyker upp när de yttre kraven med råge övervinner vår inre förmåga, och när vi helt kört våra energireserver i botten. 

I vår tid är vi så många som har mer eller mindre symptom av detta. Dessa två workshops är för dig som vill lära dig mer om detta tillstånd, samtidigt som du vill finna nya vägar till att leva livet med en starkare känsla av meningsfullhet och en djupare kontakt med dig själv. Att leva mer som ditt autentiska jag och till den sanna förmågan att verkligen njuta av livet.  Att tina på insidan helt enkelt.

Under två workshops i Vasa och Jakobstad får du veta mer om vad Cold Depression är, symtom och vägar ut det. Du får göra yogapass och meditation som motverkar CD och leder till en fördjupad kontakt med dig själv. Du kan med fördel komma på bägge eller bara välja en, och hjärtans gärna ta med en vän eller två!

I samband med workshopen informerar vi även om vår kommande yogalärarutbildning i Vasa med start hösten 2021.

VÄLKOMMEN oavsett om du yogat tidigare eller inte! ♥


Din lärare är Maja Tellegård från Umeå. Maja är Lead Teacher Trainer på Kundaliniyoga Institutet och driver också Norrlands Kundaliniyoga Center. Med mångårig erfarenhet och bred kunskap inom både kundaliniyogan och ayurvedan, är Maja en trygg klippa mättad med insikter och förmåga att vägleda sina elever med varsamhet och hjärtlighet.

DATUM & TID
► Wasa Yogacenter, Strandgatan 3, Vasa
lördag 29.2 kl. 13.00-15.30
► TT-hallen, Ahlströmsgatan 10, Jakobstad
söndag 1.3 kl. 13.00-15.30

PRIS
► Pris per workshop 30€
► Kom på bägge och betala 50€ 
► Ta med en vän och betala tillsammans 50€

ANMÄLAN
Anmäl dig senast 21.2 – enbart i mån av plats tas anmälan emot efter det!