Info till din mobil!

Genom att klicka i rutan ger du Ninas Yogiska tillåtelse att skicka nyhetsbrev till dig. Nyhetsbrev med information om aktuella yogaklasser, kurser och events, men också annat yogiskt och livsstil:igt! Intentionen med nyhetsbreven är att de innehåller kvalitet, inte att de ska kännas som ogräs i din inbox! :)