Distanshealing

När jag stillar mig i full närvaro, ger jag dig tillåtelse att göra detsamma. Din egen förmåga att läka dig själv väcks. Ingen handpåläggning eller kanalisering, utan ett rent här och nu.

Bara det att sätta ord på det du vill ha läkt startar processen. Det kan vara något konkret. Det kan vara något mer subtilt. Det kan handla om aspekter av ditt liv. Det kan vara något fysiskt. Det kan vara ohälsa i ditt energisystem. Vad som helst. Det finns inget för smått, inget för stort. Var så utförlig du kan i din beskrivning – det underlättar mitt arbete.

Min utbildning har jag fått av Mahankirn, USA, med djupmeditation som verktyg.

Du är varmt välkommen att boka in dig!

I healingen ingår:
– 1 distanshealing 15 minuter
– Återkoppling efter healingen där jag via mail berättar vad jag kände och upplevde. Jag delar också lite tankar och tekniker kring vad du kan göra för din fortsatta läkning. 

Pris:
20€

Du bokar in dig genom att 1. fylla i formuläret och 2. genomföra din betalning:

1. BOKA IN DIG HÄR!

2. BETALA HÄR!


INTENTIONER OCH VILLKOR.
Du är införstådd med att distanshealing inte ersätter sjukvård i någon form. Du är införstådd med att några resultat inte kan garanteras utan att detta är en form av självläkning och -utveckling. Du är också införstådd med att Ninas Yogiska inte på något sätt kan hållas ansvarig för fysiska, psykiska, emotionella eller spirituella omständigheter, eller effekter, som kan uppstå före, under tiden eller efter healing- och coachningstillfällena.

Med healing avses inte att ersätta sjukvård. Inte heller att diagnosticera eller ordinera något.


Röster från klienter:

”Healingen kom precis då den behövdes som mest! Jag var inne i en av mina mörka dalar och vet ju att det snart kommer en vacker vy över horisonten, men då det är som mörkast tror jag lätt att det inte blir så den här gången. Healingen kom som en nyckel till mig själv och med hjälp av den kunde jag ”låsa upp” och släppa ut de mörka tankarna.”

”Skönt att lägga sig ner och bara vila. Att slappna av och veta att ”det funkar”. Ibland kände man fysiskt ingenting, ibland ryckte det lätt till i kroppen. Vissa sessioner var ”segare och sömnigare”. Intressant är också att få veta att det jag känner, känner du på avstånd. Kan i dagens läge säga att det blivit bättre men kan inte direkt sätta fingret på när, var, eller hur.”

”Jag har senaste veckan känt in ordentligt vad healingen gav mig, och gjorde en spännande upptäckt. Under sista sessionen kändes det som om något läktes, och några stilla tårar kom fram. Du har ju nämnt om sorgstråket, och jag har bara relaterat det till sorgen efter xxx, jag mindes inte alls den andra undanskuffade sorgen.”

Du är också välkommen till min privata Facebookgrupp, Healingcirkel. Klicka in dig och svara på frågorna för insläpp! 🤍