Distanshealing

meditating with candles and incense

När jag stillar mig i full närvaro, så ger jag också dig tillåtelse att göra detsamma. I det spacet väcks din egen förmåga att läka dig själv. Ingen handpåläggning eller kanalisering, utan ett rent här och nu.

Bara det att sätta ord på det du vill ha läkt startar processen. Det kan vara något konkret. Det kan vara något mer subtilt. Det kan handla om aspekter av ditt liv. Det kan vara något fysiskt. Det kan vara ohälsa i ditt energisystem. Vad som helst. Det finns inget för smått, inget för stort. Var så utförlig du kan i din beskrivning – det underlättar mitt arbete.

Min utbildning har jag fått av Mahankirn, USA. En healingteknik med fokus på chakrasystemet, där djupmeditation är verktyget.

Du är varmt välkommen att boka in dig!

I healingen ingår:
– 1 distanshealing på 15 minuter
– 1 videosamtal alt. mailkonversation med feedback och coachning. Du avgör själv om du önskar få yogisk vägledning i form av någon teknik eller övning för att stötta ditt fortsatta läkande.
Pris:
Erbjudande 15€ (25.1-28.2.2021)
Normalpris 20€

Du bokar healingen genom att fylla i formuläret nedan och klicka på Betala här! så slussas du vidare till min yogabutik. När jag fått din bokning kontaktar jag dig via sms/WhatsApp så kommer vi överens om tidpunkt för healingen.


1. BOKA HEALING


2. BETALA HÄR!


INTENTIONER OCH VILLKOR.
Du är införstådd med att distanshealing inte ersätter sjukvård i någon form. Du är införstådd med att några resultat inte kan garanteras utan att detta är en form av självläkning och -utveckling. Du är också införstådd med att Ninas Yogiska inte på något sätt kan hållas ansvarig för fysiska, psykiska, emotionella eller spirituella omständigheter, eller effekter, som kan uppstå före, under tiden eller efter healing- och coachningstillfällena.

Med healing avses inte att ersätta sjukvård. Inte heller att diagnosticera eller ordinera något.